Šioje Privatumo politikoje pateikiame pagal Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 (ES) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojai, nustatantys Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra UAB „RANLANGAI“ (juridinio asmens kodas 300670441, registracijos adresas Architektų 88-13, Vilnius LT-04107, Lietuva, el. p. adresas info@ranlangai.lt, tel. +370 680 56552).

Privatumo politikoje numatytos sąlygos taikomos fiziniams asmenims lankantis mūsų interneto svetainėje, vykdant komunikaciją su mūsų įmone ir kitokiu būdu žemiau įvardintose situacijose pateikiant asmens duomenis. Prašome reguliariai perskaityti aktualią šio dokumento versiją, nes ateityje jos turinys gali keistis. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Žemiau pateikiama informacija apima šiuos duomenų tvarkymo tikslus: (i) darbuotojų atranką ir kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimą; (ii) komunikaciją elektroniniu paštu; (iii) slapukų naudojimą; (iv) sutarčių sudarymą ir vykdymą; (v) tiesioginės rinkodaros vykdymą; (vi) skundų ir pretenzijų administravimą. Šioje Privatumo politikoje taip pat aprašomos Jūsų kaip duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, taikomos visiems aukščiau išvardintais tikslais bendrovės tvarkomiems asmens duomenims.

 

Darbuotojų atranka ir kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimas

Jeigu pagal mūsų interneto svetainėje skelbiamą ar specializuotoje, darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje patalpintą skelbimą dėl atrankos į konkrečią darbo vietą atsiuntėte savo CV (gyvenimo aprašymą), motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ar kitus dokumentus ar duomenis, Jūsų savanoriškai pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu.

Atrankos vykdymo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol nuspręsime į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Šis laikotarpis netrunka ilgiau nei keturi mėnesiai. Jeigu su tokiu asmens duomenų tvarkymu sutiksite, po atrankos pabaigos Jūsų CV ir kitus pateiktus duomenis kandidatų duomenų bazės administravimo tikslu saugosime 2 metus tam, kad kilus naujo darbuotojo poreikiui galėtume susisiekti su Jumis ir pakviesti dalyvauti naujoje atrankoje arba pateikti darbo pasiūlymą.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje bei sutikimo juos toliau saugoti pagrindu. Po duomenų pateikimo tam tikrus veiksmus taip pat galime atlikti vykdydami teisės aktuose numatytas prievoles. Jūsų asmens duomenų pateikimas siekiant dalyvauti atrankoje yra savanoriškas, tačiau, jeigu duomenų nepateiksite, negalėsime įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumo. Dėl duomenų saugojimo po atrankos pabaigos sutikimo galite neišreikšti – tokiu atveju Jūsų asmens duomenis sunaikinsime ir ateityje darbo pasiūlymų neteiksime, nebent savanoriškai dalyvausite naujoje atrankoje arba pakartotinai atsiųsite savo duomenis.

Informuojame, kad pasinaudojant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų suteikta teise, gali būti kreiptasi į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyta jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nebus kreipiamasi be Jūsų aiškiai išreikšto sutikimo.

 

Komunikacija elektroniniu paštu

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti komunikaciją elektroniniu paštu ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t.y. sutikimas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat gali būti sutarties vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas.

Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu komunikuojate. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, vidaus administravimo, elektroninė darbo vietos stebėjimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose.

 

Slapukų naudojimas

Mūsų tinklapyje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Tai mažos teksto rinkmenos, automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės naudojimą bei padeda mums geriau suprasti, kaip naudotojai elgiasi mūsų tinklapyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums tobulinti tinklapį ir siūlyti Jūsų poreikius geriausiai atitinkančias paslaugas.

Šiame tinklapyje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Tai mažos teksto rinkmenos, automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės naudojimą bei padeda mums geriau suprasti, kaip naudotojai elgiasi mūsų tinklapyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums tobulinti tinklapį ir siūlyti Jūsų poreikius geriausiai atitinkančias paslaugas.

Slapukų tipai:

• Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra svarbūs užtikrinti sklandų internetinio puslapio veikimą bei patogesnį puslapio naudojimą. Pavyzdžiui, svetainėje naudojame slapukus prisiminti Jūsų pageidaujamus nustatymus, kaip norimą kalbą ar anksčiau įvestą informaciją.

• Analitiniai slapukai. Analitinius slapukus naudojame rinkti nuasmenintus duomenis apie mūsų tinklapyje apsilankiusių naudotojų elgseną. Pavyzdžiui, kiek naudotojų apsilankė ir kokius veiksmus jie atliko tinklapyje.

• Komerciniai slapukai. Šią informaciją renkame pakartotinės rinkodaros tikslais, kuri paremta naudotojų elgsena, pavyzdžiui, aplankytais puslapiais arba naudotomis paieškos frazėmis.

• Neklasifikuoti slapukai. Šiuos slapukus, kartu su individualių slapukų teikėjais klasifikuojame.

Slapukus galite valdyti savo interneto naršyklės nustatymuose. Galite ištrinti visus jau esančius slapukus arba nustatyti, kad slapukai jūsų įrenginyje nebūtų įrašomi. Tokiu atveju kai kurios šio tinklapio funkcijos gali neveikti.

Žemiau pateiktuose nuorodose rasite instrukcijas, kaip valdyti savo interneto naršyklės slapukus:

• Firefox

• Chrome

• Microsoft Edge

• Safari

 

Sutarčių sudarymas ir vykdymas

Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomus asmens duomenis saugosime 10 metų nuo sutartinių santykių pabaigos. Jūsų asmens duomenis tvarkysime sutarties, kurios šalis esate arba kurią vykdant mums buvo perduoti Jūsų asmens duomenys, vykdymo pagrindu, taip pat siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį. Be to, mums gali kilti pareiga vykdyti teisines prievoles, pavyzdžiui, numatytas mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Neturėdami Jūsų asmens duomenų, negalėtume sudaryti sutartis ir jos vykdyti.

 

Tiesioginės rinkodaros vykdymas

Jeigu esate mūsų klientas ar išreiškėte savo valią gauti naujienlaiškius, Jūsų pateikti kontaktiniai duomenys bus naudojami tam, kad šiais kontaktiniais duomenimis būtų galima Jums pateikti informaciją apie paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 (penkis) metus nuo duomenų gavimo momento. Jeigu užsisakėte naujienlaiškį, jo siuntimo pagrindas bus Jūsų sutikimas, kurį galite bet kada atšaukti.

Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške bus sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę bendrovės kontaktiniais duomenimis.

 

Skundų ir pretenzijų administravimas

Jeigu elektroniniu paštu, telefonu ar kitokiu būdu pateikėte skundą ar pretenziją dėl mūsų teikiamos paslaugų kokybės ar dėl kitokių priežasčių, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo ar pretenzijos išnagrinėjimo tikslu.

Jūsų pateikti asmens duomenys skundų ir pretenzijų administravimo tikslu bus saugomi 4 (keturių) metų laikotarpį.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška, t.y. sutikimu pateikti duomenis, tačiau esant galimybei kilti ginčui ar jam kilus skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

 

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

• IT, serverio, pašto ir kurjerio paslaugų teikėjams;

• teisininkams, advokatams, konsultantams, auditoriams, antstoliams, skolų išieškojimo bendrovėms;

• teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms;

 

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

• Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

• Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

• Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

• tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);

• Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

• Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą ir nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių.

Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis.